KOVEX MAXIM 3v1 červenohnědá 0,7l

Kód produktu: 84401
Cena bez DPH: 200,00 Kč
Cena s DPH: 242,00 Kč
Dostupnost: Skladem
 • Výrobce: ColorCity
 • Kat. číslo výrobce: 84401
 • Červenohnědá
 • 0,7l
 • jednovrstvá antikorozní syntetická barva na kov 3v1
 • je určena k nátěrům kovových výrobků pro venkovní i vnitřní použití jako např. : kovové konstrukce, kovové kontejnery, kovové palety atd.
 • má velmi dobrou antikorozní odolnost a přilnavost
 • je vhodná jako základní i vrchní nátěr v jednom, případně se může použít jako vrchní nátěr s použitím základní barvy
 • je vyrobená z alkydové pryskyřice s obsahem antikorozního pigmentu, plniv a aditiv
 • barvu je možno aplikovat nátěrem, máčením, vysokotlakým i vzduchovým stříkáním
 • Ředění pro aplikace: 
 • štětec, váleček S 6006
 • máčení, stříkání S 6001
 • Doba schnutí: 20°C při 4 μm  , proti prachu 30min, nelepivost: 40min, konečná tvrdost: 10dní
 • Podmínky aplikace: teplota vzduchu +5°C - +30°C, teplota povrchu výrobku min. 3°C nad rosným bodem, relativní vlhkost vzduchu max. 70%
 • Vydatnost: 10-12m2 / 1l
 • Příprava nátěrové hmoty: Nátěrová hmota se po otevření obalu dokonale rozmíchá. U dna obalu nesmí zůstat žádná usazenina. Barva se naředí na potřebnou viskozitu ředidlem S 6006, příp. S 6001. Míchání se provádí pomalu, aby nedošlo k vmíchání vzduchu do barvy a tvorbě bublinek. Po otevření obalu je nutné obsah spotřebovat co nejdříve. Nespotřebovanou barvu poté pečlivě uzavřít v těsnícím obalu.
 • Příprava a povrchová úprava kovového povrchu: Z kovového povrchu se pomocí drátěného kartáče nebo smirkového papíru odstraní okuje, korozní zplodiny a prach, poté se podklad důkladně odmastí např. přípravkem Aqua CC a po dokonalém uschnutí odmašťovadla se na takto ošetřený povrch aplikuje v 1 až 3 vrstvách barva jednovrstvá KOVEX MAXIM 3v1 v maximální suché vrstvě 60 μm na jednu pracovní operaci. Přelakovatelnost je možná po 4 – 8 hodinách. Rychlost zasychání a dosažení konečných vlastností se mění v závislosti na klimatických podmínkách a tloušťce vrstvy nátěru.                   3v1-kovex-maxim-technicky-list.pdf (179,2 kB)